Η ΟΠΑΠ γνωστοποιεί ότι το Δ.Σ. ενέκρινε τρίμηνη παράταση του από 30.07.2010 Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία Ιντραλότ, ήτοι από 30.07.2012 έως 30.10.2012 με τους ίδιους ακριβώς όρους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η ανωτέρω παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί, μετά και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του Τεχνολογικού Παρόχου του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργίας της ΟΠΑΠ