Για δύο επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, παρατάθηκε η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (put option) της Intracom για την πώληση του 49% των μετοχών της Intracom Telecom προς στην JSC Concern Sitronics, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξουν εξελίξεις επί της εν λόγω άσκησης, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.