Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας "LAVIPHARM Α.Ε.", περί ματαίωσης λήψης απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά τη Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27.07.2012, και σε συνέχεια της από 05.04.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης. 

 

Η ένταξη των μετοχών της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2012.

 

Επιπλέον και σε συνέχεια της μεταφοράς των μετοχών της εταιρείας «LAVIPHARM Α.Ε.» στην Κατηγορία «Επιτήρησης», και σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες των δεικτών οι μετοχές αυτές διαγράφονται από όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν.

 

Πιο συγκεκριμένα : 

 

FTSE/ X.A. Mid Cap 

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 50%. 

 

FTSE/ X.A. Δείκτης Αγοράς 

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 

 

FTSE/ X.A. Υγείας 

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση. 

 

Δείκτη Τιμών Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ

 

Οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 100% 

 

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τρίτης 31 Ιουλίου 2012.