Σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της ιταλικής πόλης, της Νάπολης, σε ξένο και τοπικό νόμισμα σε «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ+» με αρνητικό outlook προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.  

 

Παράλληλα, προχώρησε στην υποβάθμιση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ξένο νόμισμα σε «F3» από «F2». 


Στην ανακοίνωσητου οίκου αναφέρεται ότι η υποβάθμιση αντανακλά την αποδυνάμωση της θέσης της πόλης όσον αφορά στη ρευστότητα, τη μείωση των κρατικών επιδοτήσεων και την αύξηση του χρέους.