Ο μέσος καθαρός μισθός τον Μάιο στην ΠΓΔΜ ήταν 20.867 Denars ($ 416/339 ευρώ), μειωμένος κατά ένα πραγματικό 2,4% από το προηγούμενο έτος.

Σε μηνιαία βάση, ο μέσος καθαρός μισθός στη χώρα μειώθηκε κατά ένα πραγματικό 0,9% το Μάιο.