Στο ποσό των 357 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Deutsche Bank στο κομμάτι της επενδυτικής στρατηγικής στο β' τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση 63%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

 

Οι επικεφαλής του ομίλου J. Fitschen και Α. Jain προειδοποίησαν ότι η κρίση χρέους θα συνεχίσει να πληγώνει τη δραστηριότητα στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής. 


Τα κέρδη της τράπεζας από τη διαχείριση ενεργητικού και κεφαλαίων κατέγραψαν επίσης σημαντική πτώση και κινήθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ έναντι 227 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2011.