Στα 358 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα κέρδη της Fiat στο β΄τρίμηνο από 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές τα τοποθετούσαν στα 384,2 εκατ. ευρώ. 

 

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 21,52 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές τα τοποθετούσαν στα 21,15 δισ. ευρώ. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη, εξαιρουμένων των έκτακτων γεγονότων, αυξήθηκαν στα 1 δισ. ευρώ από 525 εκατ. ευρώ ενώ οι αναλυτές τα τοποθετούσαν στα 935,8 εκατ. ευρώ.


Τα καθαρά κέρδη της μητρικής, στα οποία περιλαμβάνεται το 61,8% στην Chrysler, υποχώρησαν στα 103 εκατ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ.


Εξαιρουμένης της Chrysler η Fiat είχε ζημιές 246 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,38 δισ. ευρώ.