Παράταση έως τις 10 Οκτωβρίου 2012 δίνεται στα τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών για να δημοσιεύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

 

Σημειώνεται ότι η παράταση αφορά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Αγροτική Τράπεζα που δεν έχουν μέχρις στιγμής ανακοινώσει τα μεγέθη τους για την οικονομική χρήση του 2011.


Παράλληλα, δίνεται παράταση υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.