Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)», συνολικού προϋπολογισμού 59,1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινοπραξίας «Ακτωρ ΑΤΕ – Μοχλός ΑΕ – Intrakat».

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση περιλαμβάνει την:

 

1. κατασκευή δίδυμου κλειστού ορθογωνικού οχετού συνολικού μήκους 3,3 χλμ 

2. κατασκευή νέων αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 2,1 χλμ 

3. κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου ονομαστικής παροχής 2.340 μ3/ωρα 

4. κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοίγματος 23,75 μ 

5. κατασκευή αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 410 μ.

 

Σημειώνεται πως η Intrakat συμμετέχει στην ανάδοχο κοινοπραξία με ποσοστό 25% και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Επίσης, η Intrakat υπέγραψε σύμβαση ύψους 2,9 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Α.Ε. για το έργο «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού ταινιοδρόμων Β=2400mm για το νέο κόμβο ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7». Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά, συναρμολόγηση, ανέγερση και τις δοκιμές των ταινιογεφυρών και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου ένα χρόνο.