Την Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012, θα δημοσιεύσει ο Οργανισμός Τηλεποκοινωνιών Ελλάδος ΑΕ τα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.