Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα παράγεται από Φωτοβολταικό Σταθμό εγκαταστημένο στη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη (επί στέγης κτιρίου), για μέγιστο όριο ισχύος τα 399,74 KW, υπογράφτηκε στις 31/07/2012, μεταξύ της θυγατρικής της ΓΕΒΚΑ εταιρείας «Γενική Εμπορίου – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «GEB Green Energy S.A.» και της εταιρείας «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.