Η αγορά των επίπλων οικιακής χρήσης είναι κατακερματισμένη, λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Τόσο στον παραγωγικό όσο και στον εισαγωγικό τομέα παρατηρείται ανομοιογένεια, καθώς λειτουργούν σχετικά λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους και πολλές μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές της αγοράς παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της κλαδικής μελέτης «Έπιπλα Οικιακής Χρήσης» που κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP GROUP AE. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί σοβαρό παράγοντα που επηρεάζει τη ζήτηση για τα έπιπλα οικιακής χρήσης. Η εξέλιξη αυτής είναι έντονα πτωτική τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της ζήτησης για έπιπλα.


Η διάθεση των επίπλων πραγματοποιείται συνήθως μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Ωστόσο, τα τελευταία έτη έχουν εισέλθει στην εξεταζόμενη αγορά και καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, υπερμάρκετ και πολυκαταστήματα. Ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως εισαγωγικές, έχουν δημιουργήσει δίκτυο καταστημάτων, το οποίο επεκτείνεται είτε αυτόνομα είτε με τη μέθοδο franchising.

 

Σχετικά με την πορεία και τη διάρθρωση της αγοράς, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξής της η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία ακολουθεί φθίνουσα πορεία από το 2008 και μετά και μάλιστα ο ρυθμός επιδεινώνεται. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -12,3% την περίοδο 2008-2011. Ειδικότερα,το 2011 η αξία της εν λόγω αγοράς κατέγραψε μείωση 18% σε σχέση με το 2010.


Εξετάζοντας την εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο των οικιακών επίπλων, παρατηρείται ότι αυτή βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία, καθώς το 2011 το μερίδιο των εισαγόμενων επίπλων επί της συνολικής αξίας της αγοράς εκτιμάται σε 50,6% έναντι 16,5% το 2000. Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς κατά κατηγορία επίπλων, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις επίπλων καθιστικού χώρου κάλυψαν περίπου το 45% της συνολικής αξίας πωλήσεων. Τα έπιπλα τραπεζαρίας κάλυψαν το 30% και τα έπιπλα υπνοδωματίου το υπόλοιπο 25% της συνολικής αγοράς. Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η εγχώρια ζήτηση για έπιπλα οικιακής χρήσης προβλέπεται ότι θα κινηθεί πτωτικά τη διετία 2012-2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 20%». 


Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε επίσης χρηματοοικονομική ανάλυση (για την τελευταία πενταετία) βάσει είκοσι (20) επιλεγμένων αριθμοδεικτών, τόσο για τις επιχειρήσεις κατασκευής όσο και για τις επιχειρήσεις εισαγωγής οικιακών επίπλων. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 26 επιχειρήσεων κατασκευής και 33 επιχειρήσεων εισαγωγής οικιακών επίπλων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2010 και 2009. 


Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις των παραγωγικών εταιρειών του κλάδουσημείωσαν μείωση 19,7% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ δραστική ήταν η αύξηση των ζημιών τους την ίδια περίοδο. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των εισαγωγικών επιχειρήσεωνκατέγραψαν μείωση 18,2%, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση των συνολικών ζημιών τους την ίδια περίοδο.