Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκαταστημένο στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη (επί στέγης κτιρίου), για μέγιστο όριο ισχύος τα 399,74 KW, υπογράφηκε μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας «Γενική Εμπορίου– Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΕ», με τον διακριτικό τίτλο «GEB Green Energy SA» και της εταιρείας «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ», με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.