Στο πλαίσιο των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, για το χρονικό διάστημα από 27.7.2012 μέχρι 30.7.2012, πραγματοποιήθηκαν  642  έλεγχοι.

Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά  367  παραβάτες και διαπιστώθηκαν 3.256  παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,2%.