Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει μέχρι σήμερα υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας, ωστόσο συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων αναφορικά με το θέμα της υποβολής πρότασης εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.