Η Μυτιληναίος θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' Εξαμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) την Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ και η Διοίκηση του Ομίλου θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές την ίδια ημέρα στις 17:30 (Ελλάδα) για να συζητήσει τα αποτελέσματα.