Σε μη αποκλειστικές συζητήσεις με άλλες εταιρείες του κλάδου, με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενδεχόμενης ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τους ενδεχόμενους όρους και προϋποθέσεις μιας στρατηγικής συνεργασίας, βρίσκεται η Forthnet στα πλαίσια αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αυτές οι συζητήσεις είναι σε πρώιμο στάδιο και η ύπαρξή τους δεν σημαίνει ούτε υποδηλώνει ότι θα τελεσφορήσουν. Σημειώνει επίσης πως, κατά το παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ούτε τα πιθανά, σχετικά ή αναμενόμενα οφέλη από την ενδεχόμενη υλοποίηση μιας στρατηγικής συνεργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση για τη διενέργεια συναλλαγών επί μετοχών της Forthnet ή επί χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενη αξία μετοχές της Forthnet θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανωτέρω αβεβαιότητες και συναφείς κινδύνους», επισημαίνει η εταιρεία.

Τονίζει επίσης πως η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε συνιστά ή υποδηλώνει ούτε δύναται να εκληφθεί ως προσφορά, πρόσκληση, προτροπή ή σύσταση για την απόκτηση ή τη διάθεση μετοχών της Forthnet ή χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενη αξία μετοχές της Forthnet ή τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής επί αυτών των μετοχών ή χρηματοπιστωτικών μέσων.