Κρίσιμη χαρακτηρίζει τη ζώνη αντίστασης των 605-612 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. η Εμπορική, σε εβδομαδιαία τεχνική της ανάλυση για τον Δείκτη, σημειώνοντας ότι «βραχυπρόθεσμα, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διάσπασης της κρίσιμης αντίστασης των 606-612 μονάδων, ώστε να ακυρωθεί το ισχύον πτωτικό κανάλι. Σε αρνητική εξέλιξη, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη δυνατότητα παραμονής υψηλότερα των 580 μονάδων ώστε να αποφευχθεί νέο πτωτικό κύμα προς τις 555 μονάδες».


Στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας o ΓΔ κινήθηκε ανοδικά, χωρίς όμως να ξεπεράσει κάποια αξιόλογη αντίσταση, ώστε να αλλάξει η ισχύουσα αρνητική τεχνική εικόνα, σχολιάζει η Εμπορική, υπενθυμίζοντας ότι «από τις 05/07 που σημειώθηκε η υψηλότερη τιμή του τελευταίου διμήνου στις 662 μον., ο ΓΔ κινείται καθοδικά, με ενδιάμεσες βραχύβιες ανοδικές αντιδράσεις. Έχει σχηματισθεί ένα πτωτικό κανάλι που οριοθετεί την πτωτική τάση. Σύμφωνα με αυτό, αν ο ΓΔ κατορθώσει να ξεπεράσει τις 605-612 μον. θα αυξηθούν οι πιθανότητες μεταστροφής της βραχυχρόνιας τάσης σε ανοδική».

«Σε θετική εξέλιξη, ο όγκος των συναλλαγών θα καθορίσει αν η ανοδική κίνηση τερματισθεί στις επόμενες αντιστάσεις των 635 και 662 μον. ή θα έχουμε ένα ανοδικό ράλι προς τις 700 μονάδες.

Να επισημάνουμε ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις σημειώθηκε κάποια αύξηση του όγκου των συναλλαγών (με επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο), αλλά προς το παρόν είναι χαμηλότερος του όγκου που σημειώθηκε στην έντονα καθοδική συνεδρίαση της 23/07, όπου ο ΓΔ από τις 627 υποχώρησε στις 582 μονάδες.

Αν ξεπερασθούν οι 605-612 μον., αλλά με χαμηλές συναλλαγές, το πιθανότερο είναι να συνεχισθεί για κάποιες εβδομάδες η παλινδρόμηση μεταξύ των 580 και 635 μονάδων, χωρίς να σημειωθεί σημαντική διαφοροποίηση.

Αν διασπασθούν οι 580 μονάδες (πρόσφατο χαμηλό), ανοίγει ο δρόμος για υποχώρηση προς τις επόμενες στηρίξεις των 570, 556 και 536 μονάδων. Ο όγκος συναλλαγών θα καθορίσει και πάλι το εύρος της ενδεχόμενης υποχώρησης.

Υπενθυμίζουμε ότι τα συνήθη ποσοστά διόρθωσης 33%, 50% και 66%, από το χαμηλό έτους στις 471 μον. μέχρι την κορυφή των 662 μονάδων, προσδιορίζονται στις 600 μονάδες (ήδη επιτεύχθηκε), 567 και 535 μονάδες».