Το ποσό των 3,132 δισ. ευρώ άντλησε συνολικά η Ισπανία από τις δημοπρασίες ομολόγων λήξεως το 2014, 2016 και 2022 που διενεργήθηκαν σήμερα.


Το μέσο επιτόκιο για την δημοπρασία των ομολόγων λήξεως το 2014 διαμορφώθηκε στο 4,774% (από 3,592%), για αυτά που λήγουν το 2016 στο 5,971% (από 5,536%) και για τα λήξεως το 2022 στο 6,647% (από 6,430%).