Κατά 14,8% μειώθηκαν τα κέρδη της Frigoglass το α' εξάμηνο του 2012 και διαμορφώθηκαν στα 16,4 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 338,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε ετήσια βάση.

 

Ο Torsten Tuerling, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: 

 
«Μετά την ισχυρή άνοδο των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου κατά 18%, το δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει εντονότερη εποχικότητα σε σχέση με τα περασμένα έτη και αύξηση των αντίξοων μακροοικονομικών συνθηκών στην Ευρώπη. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η θέση μας ως στρατηγικού συνεργάτη των μεγαλυτέρων εταιρειών αναψυκτικών και ποτών παγκοσμίως μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από τα σημαντικά και συνεχόμενα επενδυτικά προγράμματα που διενεργούνται στις αναδυόμενες αγορές, με αποτέλεσμα πάνω από το 50% των πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου να προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης.

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μειωμένη ζήτηση στην Ευρώπη, μετά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, αρνητικά συνετέλεσαν η αλλαγή του προϊοντικού μίγματος, απόρροια της αλλαγής της γεωγραφικής διασποράς των πωλήσεων, καθώς και το κόστος των αρχικών επενδύσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, προορισμένων να υποστηρίξουν τους πελάτες μας στη χάραξη της στρατηγικής βιωσιμότητάς τους. Επιπροσθέτως, οι επενδύσεις σε νέες γεωγραφίες, όπως η Κίνα και η Αμερική, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες αλλοίωσης των αποτελεσμάτων μας. 

 

Παρά τις αντιξοότητες, κατορθώσαμε να επιτύχουμε θετικές ταμειακές ροές μετά από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου και να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό. 

 

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναμένουμε η ζήτηση στην Ευρώπη να παραμείνει μειωμένη σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές δραστηριοποίησής μας, που θα συνεχίσουν τη θετική τους πορεία. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα περιθώρια κερδοφορίας μας, θα εστιάσουμε στην επίτευξη υψηλού βαθμού αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα και θα βελτιώσουμε την προϊοντική μας γκάμα, διατηρώντας την ικανότητά μας να κεφαλαιοποιούμε τη συνεχή άνοδο των αναδυόμενων αγορών. 

 

Θα συνεχίσουμε την ενίσχυση του ισολογισμού μας και την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών μας ροών, βελτιστοποιώντας τις εσωτερικές μας διαδικασίες».