Οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 1,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

 

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η υποχώρηση των τιμών παραγωγού θα είναι της τάξης του 0,4% σε μηνιαία βάση και της τάξης του 1,9% σε ετήσια βάση. 

 

Επιπλέον, η Eurostat για τον μήνα Μάιο επιβεβαίωσε τη μείωση των τιμών παραγωγού κατά 0,5% σε μηνιαία βάση και την αύξηση κατά 2,3% σε ετήσια βάση.