Την Τρίτη 28/8/2012 η Fourlis θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2012, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εταιρείας.

 

Όπως αναφέρεται σε τη σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 29/8/2012 θα γίνει η δημοσίευση στον Τύπο, ενώ την ίδια μέρα και ώρα Ελλάδος 17:00, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές.