Στο 0,75% άφησε το βασικό επιτόκιο της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως έγινε γνωστό.
Παράλληλα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,75 %, 1,50 % και 0,00 % αντιστοίχως.


Η διατήρηση του επιτοκίου ήταν στις προγνώσεις των περισσότερων αναλυτών.