Σε πώληση του ποσοστού μετοχών που κατείχε στην θυγατρική Alumil Albania, κι ανερχόταν σε 99,23% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, στην θυγατρική του Ομίλου Alumil Group LTD, προχώρησε η Αλουμύλ

 

Όπως αναφέρεται σε τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό αντίτιμο της μεταβίβασης ανήλθε στο ποσό των 1.470.222.000 λεκ (ήτοι 11.683.127,11 ευρώ).