Στην υποβάθμιση και στη συνέχεια στην απόσυρση της αξιολόγησης για την Αγροτική Τράπεζα και στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης CCC για την Τράπεζα Πειραιώς προέβη ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Fitch υποβάθμισε την αξιολόγηση της ΑΤΕ σε D από CCC και στη συνέχεια διακόπτει την κάλυψη της τράπεζας, η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 

 

Όσον αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, ο οίκος αναφέρει ότι θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, βάσει του συνόλου ενεργητικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όμιλος θα επωφεληθεί τόσο από το μεγαλύτερο δίκτυο υποκαταστημάτων όσο και από συνεργίες κόστους και εσόδων. 

 

Παρόλα αυτά, ο οίκος υπογραμμίζει ότι αυτές οι συνεργίες θα είναι δύσκολο να καταγραφούν βραχυπρόθεσμα εξαιτίας του πιεσμένου μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα.