Στην υποβάθμιση της «υποψήφιας» προς ένταξη χώρας στο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ, δηλαδή τη Σλοβενία προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας έπεσε στο Baa2 από A2, και βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «σκουπίδι».

Ο Moody's υπογράμμοσε πως η προοπτική της Σλοβενίας παραμένει αρνητική, καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Επιπλέον, ο διεθνής οίκος υποστηρίζει ότι δύσκολα η Σλοβενία θα αποφύγει την εξωτερική βοήθεια.