Η σημαντική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων τής εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 κατά 46,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,8 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οδήγησε τη Eurobank Properties σε ζημιές ύψους 27,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

 Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μεγάλη αυτή μείωση στην αξία των ακινήτων οφείλεται στην επίπτωση των διαρκώς κλιμακούμενων μακροοικονομικών προβλημάτων στην αγορά γενικότερα και στην αγορά των ακινήτων ειδικότερα, πιέζοντας τόσο τις τιμές όσο και τα ενοίκια.

Εάν αφαιρεθεί η επίπτωση αυτή, τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώνονται στα 19 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.