Ποσοστό 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της «S.I.L.K. Capital Partners Α.Ε.Π.Ε.Υ» απέκτησε η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εισηγμένη συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο της εν λόγω εταιρείας, εισφέροντας 110.000 Ίδιες Μετοχές, τις οποίες απέκτησε και διακρατούσε για τον σκοπό αυτό, αποκτώντας ποσοστό 15% στην εταιρεία.