Συνεχίζει το πολύ καλό ξεκίνημα του 2012 η Allianz με ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων κατά το β' τρίμηνο. Τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν λόγω του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη επίσης βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2011. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Allianz κατέγραψε έσοδα της τάξης των € 25,2 δισ. κατά το β' τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας αύξηση 2,5% από τα € 24,6 δισ. την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 


Τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν 2,8% σε € 2,4 δισ. από € 2,3 δισ. το β' τρίμηνο του 2011. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας και στη Διαχείριση Κεφαλαίων αντιστάθμισε τη χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία στις Γενικές Ασφαλίσεις. 


Η καθαρή κερδοφορία που ανήλθε στα € 1,3 δισ. το 2ο τρίμηνο του 2012, ήταν 23,2% υψηλότερη από το € 1,1 δισ. την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, οπότε και είχε επηρεαστεί από την απομείωση της αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 


Ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας βελτιώθηκε περαιτέρω μέσα στο τρίμηνο σε 186%, σε σύγκριση με το 183% της 31ης Μαρτίου 2012. Τα ίδια κεφάλαια για την ίδια περίοδο παρέμειναν σταθερά στα € 48,013 δισ., σε σύγκριση με τα € 48,245 δισ. στο τέλος του α' τριμήνου του 2012 – παρά την πληρωμή μερισμάτων ύψους € 2,037 δισ. στους μετόχους της Allianz το Μάιο του 2012.


«Τα συνεχή καλά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς πολύ καλά. Οι λειτουργικές μας δραστηριότητες είναι σταθερές και παραμένουν εντός τροχιάς», δήλωσε ο Michael Diekmann, CEO της Allianz SE. «Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουμε τις προοπτικές μας για λειτουργική κερδοφορία ύψους € 8,2 δισ. για το σύνολο του 2012, συν/πλην € 0,5 δισ.»