Κατά 14% αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Eurodrip έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και 34% τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

* Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 55,2 εκ. ευρώ έναντι 48,55 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

* Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,704 εκ. ευρώ έναντι 7,261 εκ. ευρώ κατά το α' 6μηνο του 2011.

 

* Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 5,985 εκ. ευρώ έναντι 4,479 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Eurodrip είναι αποτέλεσμα της συστηματικής διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και ειδικότερα στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις ΗΠΑ, Τουρκία, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή. 

 

Όπως δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος της Eurodrip, Μιχάλης Παναγής «η εξωστρέφεια του Ομίλου αυξήθηκε στο 93%. Σήμερα 40% του ενοποιημένου τζίρου προέρχεται από την Αμερικάνικη Ήπειρο (Βόρεια & Νότια) και 45% από τις χώρες της Μεσογείου. Η εξωστρέφεια αποτελεί σήμερα την διέξοδο για την Ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά προϋποθέτει αδιάπτωτη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.


Ομαδικότητα, σαφήνεια στους στόχους και στη στρατηγική, ευελιξία και συνεχής προσπάθεια εξασφαλίζουν την επιτυχή πορεία της εταιρείας την τελευταία πενταετία». 


Τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εξελίχθηκαν πολύ θετικά κατά το α' 6μηνο και διαμορφώθηκαν ως εξής: 


* Κύκλος εργασιών 22,546 εκ. ευρώ έναντι 20,456 εκ. ευρώ κατά το 2011 (ποσοστό αύξησης 10%).

 

* Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,193 εκ. ευρώ έναντι 3,376 εκ. ευρώ κατά το α΄ 6μηνο του 2011 (ποσοστό αύξησης 24,2%). 

 

* Κέρδη προ φόρων 2,412 εκ. ευρώ έναντι 1,960 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (ποσοστό αύξησης 23%). 

 

H Eurodrip ΑΒΕΓΕ είναι θυγατρική του Global Capital Investors II fund, με σύμβουλο τη Global Finance που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, με ηγετική θέση στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.