Η νέα μετοχική σύνθεση της Σελόντα, δόθηκε στη δημοσιότητα, μετά και την απορρόφηση των θυγατρικών Interfish, Fish Fillet, Εχινάδες και Φαραδονήσια, συνέπεια της οποίας προέκυψε αύξηση κεφαλαίου για τη Σελόντα στις 27.07.2012, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η Linnaeus Capital Partners BV κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα το ποσοστό του 19,05%. Ειδικότερα άμεσα ποσοστό 18,92% και μέσω της Tethys Ocean BV ποσοστό 0,13%.

 

Η εταιρία CORINTHOS HOLDINGS LIMITED κατέχει πλέον άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 14,56% και η MARVEN ENTERPRISES COMPANY LIMITED ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 9,25%. 

 

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Γριππιώτης, κατέχει πλέον άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 13,14% και ο  κ Βασίλης Στεφανής ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 4,71%.