Τη διακοπή της λειτουργίας των θυγατρικών της στην Κύπρο και στην Ρουμανία γνωστοποιεί σε σχετική της ανακοίνωση η Microland AEBE, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η διακοπή των δραστηριοτήτων των δύο θυγατρικών, «Microland Cyprus» και «Microland Romania», εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ομίλου.

 

Σημειώνεται πως η εκκαθάριση των ως άνω δύο θυγατρικών δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

 

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

 

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Microland, το οποίο προήλθε από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

 

Συγκεκριμένα, το νέο Δ.Σ. ως εξής:

 

1. Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος, 2. Δημήτριος Παγουρτζής του Αγγέλου, εκτελεστικό μέλος, Δ/νων Σύμβουλος, 3. Αθανάσιος Παράσχος του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 4. Κωνσταντίνος Μαράντος του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.