Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αγοράζει ομόλογα μόνο υπό προϋποθέσεις, χωρίς να χρειάζεται την έγκριση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σημείωσε ο εσθονός Ardo Hansson, μέλος της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της ΕΚΤ.

 

«Στο Συμβούλιο υπάρχουν 23 άνθρωποι και η ψήφος του καθένα έχει την ίδια βαρύτητα και κάποια ερωτήματα μπορούν να αποφασιστούν βάσει της ψήφου πλειοψηφίας», ανέφερε ο ίδιος. 

 

«Θεωρώ ότι αυτό που ήθελε να πει ο κ. Ντράγκι είναι ότι καταβάλλουμε προσπάθειες να εργαστούμε για να προχωράμε από κοινού», υπογράμμισε ο κ. Hansson. 

 

Τέλος, πρόσθεσε ότι «μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαφορετικές απόψεις, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες και θα πρέπει να τις διαπραγματευτούμε».