Την αξιολόγηση CCC της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, διατηρώντας αρνητικό outlook. 

 

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος σημειώνει ότι το ΤΧΣ θα παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου η Τράπεζα να διατηρήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

Το αρνητικό outlook αντανακλά την πιθανότητα υποβάθμισης της αξιολόγησης, σε περίπτωση που η S&P εκτιμήσει ότι η Τράπεζα δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.