Στην υποβάθμιση 15 ιταλικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης S&P. Ο οίκος προχώρησε στην υποβάθμιση με το αιτιολογικό ότι η Ιταλία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη σε βαθύτερη ύφεση από τις αρχικές εκτιμήσεις.