Η τσέχικη βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, ενώ η παραγωγή μετάλλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού διαμορφώθηκε χαμηλότερα (σε ετήσια βάση) στη διάρκεια του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τσέχικης στατιστικής υπηρεσίας.

Η τσέχικη βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε χαμηλότερα 2,2% τον Ιούνιο, μετά από την αύξηση 2,4% το Μάιο. Τα στοιχεία του Ιουνίου ήταν ακριβώς αντίστοιχα με αυτά που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Η παραγωγή μετάλλων κινήθηκε 8,7% χαμηλότερα σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ η παραγωγή ηλεκτρονικών επίσης συρρικνώθηκε 12,8% ετησίως, στη διάρκεια του μήνα.