Αύξηση 1,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή  τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, έναντι αύξησης 2,4%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο γενικός δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2012, παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι μείωσης επίσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.


Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 4,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.


Ο Εναρμονισμένoς είκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΤΚ) του μηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 2,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Ο Εν. ΤΚ κατά το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2012, παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι μείωσης επίσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.


Ο μέσος Εν. ΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 4,3%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.