Νέο μέλος σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο των Τεχνικών Εκδόσεων στην από 02 Αυγούστου 2012, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

 

• Κωνσταντίνος Καββαθάς του Δημητρίου – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Ευάγγελος Γαλανάκος του Χρόνη – Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος

• Σπυρίδων Δουλφής του Κωνσταντίνου – Εκτελεστικό Μέλος

• Στράτης Χατζηπαναγιώτου του Στεφάνου – Εκτελεστικό Μέλος

• Σοφία Καββαθά του Λαζάρου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης του Άγγελου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Πέτρος Μπουροβίλης του Αναστασίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Κωνσταντίνος Νάστος του Ιωάννη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος