Την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση  2011 από τον νόμιμο ελεγκτή ανακοίνωσε η ΑΛΚΟ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκδόθηκε πιστοποιητικό με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.