Κατά 1,2% αυξήθηκε τον Ιούλιο η ανεργία στη Σλοβενία, για πρώτη φορά μετά από καθοδική τάση πέντε μηνών, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απασχόλησης της χώρας. 

 

Οι κυριότερες αιτίες αύξησης της ανεργίας είναι οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων και η ολοκλήρωση συμβολαίων εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

Τον Ιούλιο, 8.790 άτομα έκαναν νέα εγγραφή στην Υπηρεσία Απασχόλησης, ποσοστό αυξημένο κατά 42% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 19,3% σε σύγκριση με πέρυσι.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 50%, περίπου 4.000 άτομα ήταν εργαζόμενοι με συμβόλαια ορισμένου χρόνου που έληξαν, περίπου 2.440 άτομα έχασαν την εργασία τους σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις δραστηριότητες και 740 άτομα για πρώτη φορά επιχείρησαν αναζήτηση εργασίας.