Η υποχώρηση της ισοτιμίας του ευρώ καθιστά τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου περισσότερο ανταγωνιστικές στις κύριες εξαγωγικές τους αγορές, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

Η Ιρλανδία κέρδισε 7,2% σε ανταγωνιστικότητα έναντι των εμπορικών της εταίρων, εντός και εκτός Ευρωζώνης, το δωδεκάμηνο που έληξε τον Ιούλιο. Ακολουθεί η Ελλάδα με κέρδη 4,4% και η Ισπανία με 4%. Ωφελημένες, αλλά λιγότερο, εμφανίζονται η Ιταλία και η Πορτογαλία. 

 

Στο διάστημα Ιουλίου 2011 - Ιουλίου 2012, το ευρώ έχει υποχωρήσει 7,3%, δίνοντας πλεονέκτημα στις χώρες της Ευρωζώνης έναντι στις αγορές εκτός ευρώ. 

 

Ωστόσο, όλες οι περιφερειακές χώρες, εξαιρουμένης της Ιταλίας, συνεχίζουν να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, σε σχέση με τους εμπορικούς τους εταίρους απ' ότι ήταν το 1998, έτος δημιουργίας του ευρώ. 

 

Σε αυτό το διάστημα Γερμανία και Φινλανδία κέρδισαν περισσότερο σε ανταγωνιστικότητα, 13,8% και 10,3% αντίστοιχα. Είναι επίσης και οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες φέτος.