Διεύρυνση ζημιών και πτώση τζίρου κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Μοτοδυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 15.4 εκ. ευρώ, έναντι 20.1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 14.34 εκ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία-Βουλγαρία) ανήλθαν σε 1.06 εκ. ευρώ.

 

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε -1.05 εκ. ευρώ έναντι -590 χιλ.ευρώ πέρυσι, το δε αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφθασε τα -2 εκ. ευρώ, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι το αποτέλεσμα αυτό ήταν -1.3 εκ. ευρώ.

 

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον Κλάδο ΥΑΜΑΗΑ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 10.3 εκ. ευρώ εκπροσωπώντας το 67% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 21%. Ο Κλάδος περιλαμβάνει πωλήσεις δικύκλων, προϊόντων θάλασσας, καθώς και όλων των άλλων συμπληρωματικών προϊόντων, ανταλλακτικών & αξεσουάρ που αφορούν το brand YAMAHA.

 

Στον Κλάδο Λιανικής, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 2.2 εκ.ευρώ εκπροσωπώντας το 15% των συνολικών πωλήσεων. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 19,5%. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει τις πωλήσεις της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. που δραστηριοποιείται με 4 καταστήματα στην Αττική, καθώς και τις συνολικές πωλήσεις αξεσουάρ και ελαστικών του Ομίλου.

 

Ως προς τις πωλήσεις του Κλάδου Porsche, ανήλθαν σε 2.8 εκ. ευρώ και εκπροσωπούν το 18% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 26%.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

Οι αγορές μας εξακολουθούν την εντονότατη καθοδική τάση και η ρευστότητα στο χρηματοδοτικό περιβάλλον συνεχώς περιορίζεται. Σε αυτή την οικονομική συγκυρία οφείλουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία ευέλικτων οργανωτικών δομών, στην παραγωγή θετικών χρηματοροών αλλά και στην προσαρμογή των υποδομών σε αποτελεσματικότερα επίπεδα. Εργαζόμαστε σκληρά σε όλα τα μέτωπα με απτά αποτελέσματα και χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη επίτευξη συμφωνίας για την αναπροσαρμογή των εγκαταστάσεων του Ασπροπύργου που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση των σχετικών εξόδων έως και 65%. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι ενέργειες, που δεν αντικατοπτρίζονται στα τρέχοντα αποτελέσματα, βάζουν την εταιρία μας σε ισχυρή, βιώσιμη βάση.