Οι οικονομολόγοι της Αλβανίας υπολογίζουν την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στο β' τρίμηνο στο 0,2%. 

 

Παρά τη μικρή οικονομική ανάπτυξη, η οικονομία της χώρας διατήρησε τη σταθερότητά της και το β' τρίμηνο του 2012. 

 

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στη χώρα την ίδια χρονική περίοδο διατηρήθηκε στο 1,9%.

 

Η κατάσταση αυτή αποτελεί απόρροια του αρνητικού αντίκτυπου της κρίσης που έχει επηρεάσει βασικούς εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.