Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την καταβολή εφτά δόσεων του φόρου που θα κληθούν να καταβάλλουν οι πολίτες για το ετήσιο εισόδημα τους, το υπουργείο διευκρινίζει το τι και το πώς της νέας ρύθμισης, αφού ήρθη ακόμα και το πλαφόν των 60.000 ευρώ.

Από τις πλέον σημαντικές διευκρινίσεις που παρείχε το υπουργείο, είναι η δυνατότητα επιλογής του φορολογουμένου ανάμεσα στην παλαιά ρύθμιση οφειλών και την καινούρια. Με άλλα λόγια, δεν καταργείται πλήρως η διμηναία δόση για τους έξι μήνες, αφού ο φορολογούμενος μπορεί να παραμείνει στο σύστημα αυτό, αν και εφόσον θεωρηθεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή του.

Για παράδειγμα αν κάποιος φορολογούμενος έλαβε χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλείται να καταβάλλει 3.000 ευρώ φόρο μπορεί να τον πληρώσει σε επτά μηνιαίες δόσεις από τον Αύγουστο μέχρι το Φεβρουάριο 2013, καταβάλλοντας 429 ευρώ το μήνα, ή σε τρείς διμηνιαίες δόσεις καταβάλλοντας από 1000 ευρώ τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο Επίσης τακτοποιητέα με δόσεις των 50 ευρώ το μήνα είναι και μιά οφειλή της τάξης των 350 ευρώ . Αντίθετα φόρος 300 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ από το φορολογούμενο

Οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση της καταβολής του φόρου

Θεσμοθετούνται διαδικασίες διευκόλυνσης της εξόφλησης σε επτά μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012.

Η τελευταία δόση, για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013.
Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012. Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012 ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι Φεβρουάριο 2013.

Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από 300 ευρώ
Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Στο προτεινόμενο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

Όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις ΔΟΥ αλλά θα μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%.

Όσοι επιθυμούν να καταβάλουν το φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο φορολογούμενος μπορεί να διαπραγματευτεί περισσότερες από εφτά δόσεις, με τον προϊστάμενο της εφορίας στην υοποία υπάγεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την αίτηση, η οφειλή θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη ενώ εναπόκεται στον έφορο εάν θα κάνει δεκτή την αίτηση αδυναμίας πληρωμής.