Στο τραπέζι πέφτουν σήμερα οι προτάσεις για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας, με την ΕΤΕ, τη Eurobank και την Alpha να δίνουν το «παρών».

Η Alpha, πάντως, είναι η μοναδική τράπεζα που έχει καταθέσει ήδη ολοκληρωμένη πρόταση, ενώ σήμερα το απόγευμα  αναμένονται και οι προτάσεις των άλλων δύο τραπεζών.

Σύμφωνα με το Banking News, οι προσφορές δεν θα περιλαμβάνουν μετρητά αλλά μετοχές, ενώ για να ολοκληρωθεί η εξαγορά θα πρέπει να πληρούνται οι τέσσερις όροι που έχει θέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδας.

Α)Το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης της Emporiki. Η Credit Agricole να καλύψει τα 2,47 δις ευρώ που ζητάει η ΤτΕ. Η ρήτρα αυτή από το ΤΧΣ συμπεριλαμβάνεται και στους όρους της ΤτΕ δηλαδή στην επιστολή Παπαδάκη.

Β) Το funding gap ύψους 4,91 δις ευρώ να το καλύψει η Credit Agricole στην Emporiki. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι αν η Credit Agricole αποφασίσει να αγοράσει μέρος των δανείων της Emporiki bank προφανώς το funding gap θα μειωθεί ανάλογα με το ύψος των στοιχείων ενεργητικού που θα αγοραστούν.

Γ) Οι τράπεζες θα πρέπει να φέρουν business plan το οποίο θα αποτιμήσει το ΤΧΣ που να αποδεικνύει ότι εξαγοράζοντας την Emporiki θα επιτευχθούν συνέργειες.

Αν οι συνέργειες είναι δυσδιάκριτες το ΤΧΣ μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνιζόμενο και να θέσει εκτός πλαισίου την προσφορά και κοινώς να βγάλει τράπεζα από την διαδικασία.

Ήδη οι τράπεζες έχουν αναθέσει σε διεθνείς οίκους να αποτιμήσουν το deal.

Τα business plan πρέπει να αποτιμήσουν την θετική συνεισφορά της εξαγοραζόμενης Emporiki bank. Οι τράπεζες έχουν ένα στόχο να κάνουν βασικό μέτοχο την Credit Agricole ώστε να τους καλύψει το 10% της ελάχιστης συμμετοχής.

Δ) Τα στοιχεία που αποτιμούν την Emporiki είναι μέχρι 31 Μαρτίου 2012.
Το ΤΧΣ τονίζει ότι η προσφορά και η αποτίμηση της Emporiki θα λάβει υπόψη μέχρι και την ημέρα επικύρωσης του deal.

Π.χ. μπορεί να υπάρχει συμφωνία μέχρι τέλη Αυγούστου αλλά το deal να κλείσει νομικά τεχνικά τέλη Νοεμβρίου.
Θα ληφθεί υπόψη η εικόνα της Emporiki μέχρι τέλη Νοεμβρίου καθώς παρατηρείται επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων των τραπεζών.