Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Σερβίας σε ΒΒ- από ΒΒ με αρνητικό outlook  προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's. 


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποβάθμιση οφείλεται στην εκτίμηση ότι η νέα κυβέρνηση της χώρας έχει αποτύχει στο να υιοθετήσει γρήγορα πολιτικές,οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο νομισματικό καθεστώς της.