Μικρή αύξηση σημείωσε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουλίου και έφθασε σε ποσοστό το 51,7%, από 51,3% τον Ιούνιο.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 50,0%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος Ιουλίου κατείχαν το 47,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ, από 47,3% τον Ιούνιο.

Οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 1,14 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 0,81 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 33,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 37,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο 2011 είχαν πραγματοποιήσει το 45,2% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιούλιο 2012 πραγματοποίησαν το 44,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 38,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 26,2% των συναλλαγών)

Η αξία συναλλαγών του Ιουλίου 2012 έφτασε τα 530,65 εκατ., σημειώνοντας πτώση κατά 49,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.040,87 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούλιο 2011 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.065,81 εκατ., σημειώθηκε πτώση 74,3%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Ιουλίου 2012 ήταν 24,12 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (52,04 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (98,37 εκατ.).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για τον μήνα Ιούλιο 2012 ανήλθε στις 24.086, έναντι 39.628 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο 2011 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 42.226).

Τον Ιούλιο 2012 δημιουργήθηκαν 1.245 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 2.521 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 23,80 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 24,53 δισ., σημειώθηκε μείωση 2,9%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 47,51 δισ., σημειώθηκε μείωση 49,9%.