Σε διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης εμφανίζονται οι χώρες που προωθούν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία), σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton, καθώς παρουσιάζονται αδύναμες να υποτιμήσουν τα νομίσματά τους ως μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισθοί και οι τιμές πώλησης προϊόντων στις χώρες αυτές φαίνεται ότι θα μειωθούν σε σχέση με άλλες χώρες, ως συνέπεια των μέτρων λιτότητας και των χαμηλών επιπέδων ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, ενώ μέσα στους επόμενους 12 μήνες οι επιχειρήσεις σε άλλες χώρες θα αυξήσουν τις τιμές πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, στις χώρες αυτές οι μειώσεις τιμών θα είναι περισσότερες από τις αυξήσεις. Σε αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν λάβει πακέτα διάσωσης, μόνο το -11% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές πώλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες (δηλαδή 11% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να μειώσουν τις τιμές σε σχέση με εκείνες που σχεδιάζουν να τις αυξήσουν), σημειώνοντας μεγάλη πτώση από το ποσοστό των -3% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως είναι 24%.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, το ποσοστό αυτό είναι -18% (σε σύγκριση με -16% και -4% αντίστοιχα του 1ου τριμήνου), και στην Ισπανία -9% (σε σύγκριση με 0% το 1ο τρίμηνο). Αντίθετα, κατά μέσο όρο, το 24% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξήσουν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών: 36% των επιχειρήσεων στις χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), 33% στη Βόρεια Αμερική και 42% στη Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, σχεδόν καμία επιχείρηση στις χώρες αυτές (μόλις 1%) δεν σχεδιάζει αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αντιθέτως, το 15% των επιχειρήσεων θα μειώσουν τους μισθούς και το 49% σκοπεύουν να μην προσφέρουν καμία αύξηση. Από την άλλη πλευρά, μόλις 2% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο σκοπεύουν να μειώσουν τους μισθούς κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, ενώ το 17% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα που σκοπεύουν να προσφέρουν μισθολογικές αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 36% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να μειώσουν τους μισθούς, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.