Η Εταιρεία Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. ανακοίνωσε την καταβολή τόκου 0,0435 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή, (μείον παρακρατηθείς φόρος 35%, που σημαίνει καθαρό ποσό 0,0283 ευρώ), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Record Date: Δικαιούχοι του ως άνω τόκου είναι οι κάτοχοι Προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22ης Αυγούστου 2012. 

 

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 20 Αυγούστου 2012. 

 

Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματηστηρίου Αθηνών την 28η Αυγούστου 2012 από την πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς.