Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κύπρο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αυξάνει τις ανησυχίες για επιδείνωση της κατάστασης στον κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat.

 

Ειδικότερα, το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων το α' πεντάμηνο του 2012 υποχώρησε κατά 34% στα 657,6 χιλ. τετραγωνικά μέτρα. 

 

Και ο αριθμός των οικιστικών μονάδων σημειώσε πτώση της τάξης του 42,3%, με τις άδειες οικοδομής να αναμένεται να ανεγερθούν 2.436 μονάδες, σε σχέση με 4.221 μονάδες πέρυσι. 

 

Η αξία των αδειοδοτηθέντων έργων την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου μειώθηκε κατά 30,1% στα 642,1 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση 6,4% εμφάνισε και ο αριθμός αδειών οικοδομής (οικιστικά έργα και μη), που έπεσαν στις 3.114.